Hoppa till innehåll

Om oss

Strömstad & Co är ett initiativ från näringslivet i Strömstad där du som medlem kan påverka och engagera dig för vår framtid. Tillsammans vill Strömstad & Co göra skillnad genom att arbeta och driva frågor inom följande områden:

 • En attraktivare innerstad
 • Evenemang som attraherar både invånare och besökare
 • En hållbar destination värd att besöka
 • Förbättra förutsättningar för befintliga och nya näringar
 • En ännu bättre plats att bo på

Uppstartsprojektet!

Tillsammans med Strömstads kommun medverkar vi i ett uppstartsprojekt, med syfte att hitta den bästa formen för samarbete att utveckla staden Strömstad. Där alla parter kan dela ansvar och uppgifter för att stärka Strömstad, samt öka varumärkets attraktivitet. När projektet är avslutat i november 2022 förväntas vi ha hittat rätt modell och ett effektivt arbetssätt för att kunna utveckla Strömstad gemensamt.

Mer om uppstartsprojektet finns att läsa på kommunens webb:

Gemensamt arbete för platsen!

Om näringsliv, föreningsliv, politiker och tjänstemän, arbetar gemensamt har vi betydligt bättre förutsättningar till bra resultat än var för sig. Idag saknar vi en strukturerad planering och samordning av insatser för platsen. Precis som många andra platser i Sverige behöver även Strömstad ordnade former för att kommunicera, paketera och sälja – så att företag, föreningar och evenemang skall få bättre förutsättningar och mer lönsamhet.

Vilka driver Strömstad & co idag?

I interimsstyrelsen för Strömstad & Co ingår:

 • Heidi Caroline Nyström
  Ordförande i Strömstad köpmannaförening
 • Pelle Olausson
  VD Lagunen / Ordförande i Företagarna Strömstad
 • Annika Rasmussen
  Fastighetschef Orvelin Fastigheter
 • Jenny Åslund
  Marknad- och försäljningschef Daftö Resort
 • Simon Hansson
  ICA Kvantum Strömstad

Medlemmar:

 • Strömstadslokaler
 • Strömstadsbyggen
 • Kustevent
 • Ekenäs skärgårdshotell
 • Papagoja Creative AB
 • Strömstad Köpmannaförening, Heidi
 • Företagarna Strömstad
 • Orvelin Fastigheter
 • Daftö Resort
 • ICA Kvantum
 • Lagunen Camping & Stugor